Đá phòng tắm hơi của chúng tôi có các gói với nội dung cụ thể cho máy sưởi phòng xông hơi và có thể được sử dụng trong tất cả các máy sưởi phòng xông hơi điện TylöHelo ngoại trừ các mẫu Laava và Magma.