Premium Thermometer/hygrometer PRO là một phần của loạt phụ kiện phòng tắm hơi cao cấp, được thiết kế đặc biệt cho phòng tắm hơi hoặc không gian tắm hơi hoàn chỉnh của bạn. Đọc chính xác về nhiệt độ và mức độ ẩm trong phòng tắm hơi của bạn.