Đồng hồ cát cao cấp Premium là một phần của loạt phụ kiện phòng tắm hơi cao cấp, được thiết kế đặc biệt cho phòng tắm hơi hoặc không gian tắm hơi hoàn chỉnh của bạn. Theo dõi thời gian , xoay đồng hồ cát cứ sau 20 phút.