ABS + V4A
Skimmer cho mực nước cao, với V4A vuông 25×25 cm, màu đen hoặc trắng, chiều rộng hút 666 x 85mm cho lớp lót bê tông và bể xây dựng, với nắp mặt bích V4A, lớp hoàn thiện cao, bộ vít nối M5x25, kết nối đất.