This wood burning water heater là sản phẩm được thiết kế để bổ sung cho các máy sưởi đốt gỗ khác. Máy được xây dựng trên cùng một nền tảng tiết kiệm năng lượng và các giải pháp thông minh, để lấy được càng nhiều nhiệt càng tốt từ lượng gỗ ít nhất.