Được phát triển để vận hành liền mạch với bảng điều khiển Elite hoặc Pure và máy sưởi phòng tắm lên đến 20 kW. Tương thích với máy sưởi phòng xông hơi Sense thương mại và Expression, máy cho phép nâng cấp máy sưởi phòng xông hơi điện SD / SDK cũ hơn.